Kotiseutuarkisto

Pirkkala-seura ylläpitää kotiseutuarkistoa, jonka avulla turvataan paikallisen asiakirja-aineiston sekä henkisen perinteen keruu, tallentaminen ja asettaminen tutkimuksen ja muun käytön ulottuville. Kotiseutuarkisto on tärkeä perusta paikallisidentiteetin voimistamiseksi tehtävälle työlle mm. opetuksen ja kulttuuritoiminnan piirissä.

Kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallinen yksityisluonteinen arkistoaines sekä paikkakunnan henkinen perinne, saada se säilymään ja saattaa käytettäväksi siten, että se palvelee sekä yleisen että paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita.

Pirkkalan kotiseutuarkisto on muuttanut tilapäisiin tiloihin Suupanniityn koululle, kuntakeskukseen.  

Arkiston vastuullisina hoitajina toimivat Pirjo Kivelä (puh. 041 4408 560) ja Kauko Järvensivu (puh. 050 4354 870).