Pirkkalaa esitteleviä museonäyttelyitä


REIPIN MUSEO linkistä avautuu tietoa Reipin kotiseutumuseon rakennuksista ja toiminnasta. Museo on perustettu Pirkkala-Seuran aloitteesta vuonna 1960. Seura lahjoitti kunnalle vuonna 1976 pienen esinekokoelman ja Sikojärven tilalta siirretyn aittarakennuksen. Tämän jälkeen alueelle on siirretty lisää museorakennuksia ja esineistöä eri puolilta kuntaa. Museon lähiympäristössä on arvokas katajaketo. Alue pyritään säilyttämään alkuperäisenä, jotta se tarjoaisi elämyksiä ja kävijöille palan sitä kotiseutua, jota Pirkkala on heidän lapsuudessaan ollut.

MUSEOKOTI MUMMOLA on Liisa Ilo:n upeasti entisöimä ja sisustama Haikan kartanon väentupa 1800-luvulta, joka on touko-syyskuussa avoinna vieraille sovittaessa. Esineistön pääosan muodostavat erilaiset kodin koriste- ja käyttöesineet, käsityöt ja vanhanajan lelut.

PIRKKALAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA

  • Kulttuuriymparisto_ohjelma.pdf 949 KB
    Pirkkalan kunnanvaltuuston 20.2.2012 hyväksymä Kulttuuriympäristö-ohjelma asettaa strategiset ja toiminnalliset tavoitteet kulttuuriympäristön vaalimiselle kunnassa. Ohjelmaa laatineessa työryhmässä Pirkkala-Seuraa on edustanut Risto Nyman