Kulttuurin ja luonnon vaalimiseksi toimivia yhteisöjä

PIRKKALAISIA YHTEISÖJÄ * 

 

PIRKKALAN MUINAISAIKAYHDISTYS BIRCALAISET edistää historian harrastusta Pirkkalassa ja kokoaa alan harrastajia yhteen. Bircalaiset ry järjestää tapahtumia ja koulutusta ja on muun muassa mukana suosittujen muinaismarkkinoiden järjestämisessä.

PRO SORKKALAN SEUTU on Pirkkalassa sijaitsevan Sorkkalan seudun nuori ja vireä kyläyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kaikkien alueella asuvien yhteisenä edunvalvojana, edistää yhteisöllisyyttä, asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä maaseutumaisen ja terveellisen ympäristön säilymistä. Alueen kyliä ovat Sorkkala, Hyrsinki ja Sionkylä.

SANKILAN KYLÄYHDISTYS on vuonna 1965 perustettu, Suomen vanhin kyläyhdistys. Vilkas kyläyhdistys on  järjestänyt mm. kesäretkiä, siivous- ja maisemanhoitotalkoita ja monenlaista tapahtumatoimintaa.

HAIKAN OMAKOTIYHDISTYS on valtion 1936-1937 kaavoittamien tonttien omistajien muodostama järjestäytymätön osakaskunta. Osakaskunnalla on Haikassa paljon yhteisomistusalueita: Keskuspuisto, Ylä-Haikan kolmiopuisto, kanoottivajan varastotontti, urheilukenttä, osa Selkäsaaresta, uimarantoja, puronvarsi, rantaa ja vesialueet Pyhäjärvellä ja Isonaistenjärvellä. Näiden alueiden lainmukaisen hoitovelvoitteen täyttämiseksi osakkaat perustivat Haikan Omakotiyhdistyksen vuonna 1940. Yhdistys toimii myös asukkaiden yhteisöllisyyden  edistämiseksi ja ylläpitää Haikan lavan toimintaa.  

TOIVION OMAKOTIYHDISTYS Toivion asuinalueen rakentuminen alkoi vuonna 1950, jolloin perustettiin myös omakotiyhdistys. Yhdistys toimii Toivion sekä Sääksjärven-Multisillan asukkaiden yhdyssiteenä, järjestää kulttuuritilaisuuksia ja asukastoimintaa. Yhdistyksen jäsenten vuokrattavissa on myös työvälineitä puutarhanhoitoon.

PIRKKALAN KARJALA-SEURA on vuonna 1947 perustettu, valtakunnallisen Karjalan Liiton paikallinen jäsenseura. Seura toimii Karjala-tietouden ja karjalaisen kulttuurin edistämiseksi , sekä järjestää jäsenilleen monenlaista virkistystoimintaa. 

TEATTERIYHDISTYS PIRHA on perustettu vuonna 2003 elävöittämään Pirkkalan kulttuurielämää. Ensimmäinen näytelmä oli Pekka Töpöhäntä, joka esitettiin Rantaniityn juhlatalon pihassa.

PIRKKALAN YMPÄRISTÖYHDISTYS PYY ry on Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys Pirkkalassa ja hyvin aktiivinen luonnon- ja lähiympäristön puolesta puhuja.

PRO KURIKKAKALLIO on kansalaisliike, jonka tavoitteena on säilyttää vapaata lähiluontoa Pirkkalan alati kasvavalle väestölle.

PIRKKALANKYLÄ on nuorekas vanha kylä, jonka alueella on mm. Reipinniemi ja Turisiannotko

 

 

KOTISEUTUJÄRJESTÖJÄ

 

SUOMEN KOTISEUTULIITTO on valtakunnallinen kotiseututyön keskusjärjestö. Liitto on paikallisuuden puolestapuhuja, joka kehittää monin tavoin suomalaista kotiseututyötä ja vaalii kansallista ja paikallista kulttuuriperintöämme. Pirkkala-Seura on Suomen Kotiseutuliiton jäsen.

 

PIRKKALAA ESITTELEVIÄ MUSEONÄYTTELYITÄ

 

REIPIN MUSEO linkistä avautuu tietoa Reipin kotiseutumuseon rakennuksista ja toiminnasta. Museo on perustettu Pirkkala-Seuran aloitteesta vuonna 1960. Seura lahjoitti kunnalle vuonna 1976 pienen esinekokoelman ja Sikojärven tilalta siirretyn aittarakennuksen. Tämän jälkeen alueelle on siirretty lisää museorakennuksia ja esineistöä eri puolilta kuntaa. Museon lähiympäristössä on arvokas katajaketo. Alue pyritään säilyttämään alkuperäisenä, jotta se tarjoaisi elämyksiä ja kävijöille palan sitä kotiseutua, jota Pirkkala on heidän lapsuudessaan ollut.

MUSEOKOTI MUMMOLA on Liisa Ilo:n upeasti entisöimä ja sisustama Haikan kartanon väentupa 1800-luvulta, joka on touko-syyskuussa avoinna vieraille sovittaessa. Esineistön pääosan muodostavat erilaiset kodin koriste- ja käyttöesineet, käsityöt ja vanhanajan lelut.

BIRCALA 1017 -NÄYTTELY
Tursiannotkon viikinkiaikainen hämäläiskylä 9.6.2017-16.3.2019 Vapriikissa.
Birckala 1017 -näyttely vie museokävijät aikamatkalle pirkkalaiskylään 1000 vuoden taakse. Tursiannotkon tunnelmaan johdattelee ääniopastus, jossa viikinkiajan perhe kertoo kylän elämästä. Tässä näyttelyssä riittää näkemistä, tekemistä ja opittavaa koko perheelle!

TURSIANNOTKO -RAUTAKAUTINEN ASUINPAIKKA PIRKKALASSA

Pirkanmaan Maakuntamuseon kotisivut, joilla kerrotaan valtakunnallisesti merkittävän Tursiannotkon alueen löydöksistä ja mitä ne kertovat muinaisesta asumisesta Pirkkalassa. 


 

 

MUITA KIINNOSTAVIA LINKKEJÄ

 

ADOPTOI MONUMENTTI on Pirkanmaan maakuntamuseon ideoima hanke, jossa yhteisöjä ja ryhmiä kannustetaan adoptoimaan arkeologinen kohde, hoitamaan niitä (siistimällä ja valvomalla) ja kertomaan niistä muillekin. Pirkkalassa Nuolialan koulu on jo adoptoinut koulun läheltä muinaisen hautaröykkiön.

KULTTUURIYMPÄRISTÖN REKISTERIPORTAALI  

on Museoviraston ylläpitämä palvelu. Rekistereissä on tietoa muinaisjäännöksistä, niiden hoidosta ja niitä koskevista tutkimushankkeista sekä arkeologisista esinelöydöistä. Rakennusperintörekisteristä löytyy perustietoja rakennussuojelulainsäädännöllä suojelluista rakennuksista (Pirkkalassa: Ollilan tila). Valitse valikosta Pirkkalan kunta.  

PIRKKALAN KUNNAN KULTTUURITOIMI. Sivustolla on ajankohtaista tietoa kunnan kulttuuritilaisuuksista ja tapahtumista. Sivustolla voi myös tutustua kunnan kulttuuripoliittisiin ohjelmiin.

 

* Huom. tässä esitellään toimijoita, joilla on omat kotisivut verkossa

PIRKKALAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA

PDF-tiedostoKulttuuriymparisto_ohjelma.pdf (948 kB)
Pirkkalan kunnanvaltuuston 20.2.2012 hyväksymä Kulttuuriympäristö-ohjelma asettaa strategiset ja toiminnalliset tavoitteet kulttuuriympäristön vaalimiselle kunnassa. Ohjelmaa laatineessa työryhmässä Pirkkala-Seuraa on edustanut Risto Nyman