Reittejä luontoon

Pirkkala-Seuran luontopolku

Pirkkala-Seuran luontopolku kulkee metsän poikki maakaasuputkilinjalta Iso-Naistenjärvelle. Reitille on kunnan toimesta käyty asentamassa opasteeet ja laitettu merkinnät toukokuussa 2015. Polku on maisemiltaan ja luonnoltaan hieno. Tarkkaavainen kulkija voi huomata reitin varrella olevat lukuisat linnunpöntöt, joita on kaikkiaan n. 30 kpl ja monelle eri lajille. Ne auttavat kolopesijöitä lisääntymään alueella.

Polku lähtee vasemmalle maakaasulinjalta n. 1 km Takamaan alikulkutunnelilta. Aluksi se kulkee metsätraktoriuraa pitkin. Paikassa on opaste.

Toinen paikka on Syrjän metsäautotie, joka kulkee Keskisentien ja Vähänaistenjärven välillä. Polku ylittää metsäautotien Pehkusuon kohdalla. Paikassa on myös opasteet.

Polun toinen pää löytyy Iso Naistenjärven länsipäästä, josssa se Pehkusuon ylitettyään liittyy Iso-Naistenjärveä kiertävään polkuun. SItä pitkin pääsee järven rannassa olevalle laavulle. Laavulta matkaa voi jatkaa vaikka kohti Vähä-Naistenjärveä ja moottoritien pohjoispuolta.

Polkua suunnittelessa esiin nousseet keskeiset vaikuttimet olivat:

  • polku yhdistää luontevasti Takamaan alikulun ja Vähä Naistenjärven ylikulun kautta kulkevat luontoreitit. Yhdessä jo olemassaolevien polkujen ja maakaasuputkilinjan kanssa se mahdollistaa eheän luontokierrroksen tekemisen.
  • reitti on helposti saavutettavissa lähes 90%:lle kuntalaisista.
  • polku on yhdistelmä metsäjärven rauhaa, suon hiljaisuutta ja upeata kallioluontoa.
  • polku tarjoaa myös kulttuurihistoriaa; Kurikkakalliolla on useita todella vanhoja ja hienoja kivipyykkejä Isojaon ajoilta.
  • polku itsessään on kulttuurihistoriaa, sillä se on suurelta osin ikiaikainen riistanpyytäjien käyttämä kulkureitti ajoilta, jolloin Pirkkalassa ei ollut vielä ainuttakaan tietä.
  • polusta on tarkoitus tehdä myös koululaisten opetuskäyttöön soveltuva, sillä sen varrelta löytyy hyvin monipuolinen luonto.
Seuran puheenjohtaja tekemässä laaduntarkistusta.

Ole hyvä ja kerro kokemuksistasi luontopolulla tai anna palautetta polkuun liittyen oheisella lomakkeella.